CÔNG TRÌNH: NHÀ TN B6-1 - PHÒNG TN NGHIÊN CỨU UNG THƯ, RÀ SOÁT BOM MÌN 

ĐỊA ĐIỂM: DĨ AN, BÌNH DƯƠNG