CÔNG TRÌNH: YEGIN VINA 

ĐỊA ĐIỂM: LÔ SỐ 36A-37A KCN LONG GIANG, XÃ TÂN LẠP 1, HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG