DỰ ÁN: BIỆT THỰ XÃ TÂN KHAI HUYỆN HỚN QUẢN - BÌNH PHƯỚC
CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN TẤN HÙNG