DỰ ÁN: CHÙA HƯNG ĐỨC – TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: 426 CMT8, P. PHÚ CƯỜNG, TP. THỦ DẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG

Hạng mục: KHU LÀM VIỆC NI – ĐÔNG LANG

Chủ đầu tư: TỊNH ĐỘ CƯ SĨ PHẬT HỘI VIỆT NAM – HỘI QUÁN HƯNG ĐỨC TỰ