DỰ ÁN: FOOD COURT - BECAMEX TOKYU BÌNH DƯƠNG

CHỦ ĐẦU TƯ: LIÊN DOANH BECAMEX - TOKYU 

ĐỊA ĐIỂM: THÀNH PHÓ MỚI BÌNH DƯƠNG